Opus Bergen

Totalprofil og nettside for Opus Bergen

Opus står for Offentlig - Privat - Utvikling - Samarbeid

Opus Bergen AS er ledende på arealplaner, prosjektutvikling, utredning, rådgivning og mulighetsstudier for både private og offentlige aktører. 

Det er bygget en totalprofil som tydelig gjenspeiler fagområdene og fagfeltene. Dette med bruk av ikoner og illustrasjoner som er gjennomgående i hele profilen både på nett og i trykksaker.

Det er også laget mange ulike maler for en mer optimal og funksjonell arbeidsflyt innad i firma, men med hensyn til Opus og deres kunder er det dessverre ikke lov å vise desse i porteføljen. 

FOTO

Øystein Fykse

KODE

Hans Philip Eide

Prosjekter