Album artwork

CD cover, digitalcover, digipak og vinyl

Ingis har arbeidet med mange av de største artistene i Norge og laget alt fra totalprofiler til et enkelt digitalcover. 

Prosjekter